Gesundheit ohne Grenzen

Exkurze na Zemskou kliniku Hollabrunn

Dolnorakouský holding zemských klinik [NÖ Landeskliniken-Holding] vede projekt EU „Zdraví bez hranic“, který prosazuje přeshraniční spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou ve zdravotnictví. V rámci tohoto projektu navštívil dne 30. 10. 2013 multiprofesionální tým z Nemocnice Břeclav v Jihomoravském kraji Zemskou kliniku Hollabrunn.

Po přivítání z úst obchodního ředitele Josefa Schneidera a prezentaci základních údajů o zemské klinice představili pracovníci chirurgického týmu pod vedením pana primáře Hoffera oddělení bariatrické chirurgie. Zdůraznili při tom interdisciplinaritu, která umožňuje poskytovat pacientům vysoce kvalitní zdravotní péči díky spolupráci chirurgů, anesteziologů, dietologů, fyzioterapeutů a psychologů.

Po odborných přednáškách měli účastníci exkurze z Nemocnice Břeclav možnost prohlédnout si s výkladem jednotlivá oddělení zemské kliniky a seznámit se rovněž s organizací bariatrických operací.