Gesundheit ohne Grenzen

Zahajovací zasedání

14. března 2012 se v hotelu Thermenhotel v Laa/Thaya uskutečnilo zahajovací zasedání projektu „Zdraví bez hranic“. Zúčastnila se ho celá řada představitelů různých institucí z projektového regionu, tzn. z Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, neboť ve zdravotnickém sektoru mají přeshraniční projekty značný potenciál. Cílem je společně umožnit poskytování co nejlepší zdravotní péče občanům bez ohledu na to, na které straně hranic bydlí.

Program

Prezentace:

Představení projektu „Zdraví bez hranic" (Willert)

"Lidské zdroje ve zdravotnictví a projekt Zdraví bez hranic, Kraj Vysočina" (Kettner)

"Demografický vývoj a stárnutí obyvatelstva" (Drbal)

"Přeshraniční projektové aktivity regionu Benátsko" (Benvenuti)

"Aktivity Dolnorakouského holdingu zemských klinik na úrovni EU" (Kainz)