Gesundheit ohne Grenzen

Zasedání Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví

v rámci projektu EU „Zdraví bez hranic – budoucí přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina“Thermenhotel Laa/Thaya, 21. 6. 2013

S cílem dále podpořit vzájemné seznámení a diskusi mezi odborníky se dne 21. 6. 2013 uskutečnila v Laa/Thaya odborná konference na téma „Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví“. Odborníci zde referovali o svých zkušenostech s přeshraniční spoluprací ve zdravotnictví.

Zájemci byli srdečně zváni k účasti na této akci.

Prezentace:

Strategické možnosti přeshraniční kooperace nemocnic v České republice a Rakousku

Prezentace "Healthacross in Practice"

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Strategie rozvoje příhraničního území v Dolním Rakousku

SANICADEMIA – institucionalizace přeshraniční spolupráce

Zdraví bez Hranic