Gesundheit ohne Grenzen

Konference “Metabolický syndrom a cévní mozková příhoda“

Dne 7. 11. 2012 se v hotelu Celnice v Břeclavi-Poštorné uskuteční konference na téma metabolický syndrom a cévní mozková příhoda.

      Každý zájemce je srdečně zván k účasti.

Program

Prezentace:

Metabolický syndrom Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc, přednosta II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno

Metabolická chirurgie MUDr. Michal Čierny, chirurgické oddělení Nemocnice Břeclav

Bariatrická chirurgie – situace v Dolním Rakousku Prim. Dr. Franz Hoffer, vedoucí oddělení chirurgie zemské nemocnice v Hollabrunnu

Alternativní cesty v řešení metabolického syndromu MUDr. Jiří Kucharský, náměstek pro léčebnou péči, Nemocnice Třebíč

Cévní mozková příhoda MUDr. Jaroslav Brichta, I.neurologická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktové jednotky v Nemocnici Břeclav, p.o. MUDr. Jiří Jurník, primář neurologie, Nemocnice Břeclav 

Péče o nemocné s CMP ve Weinviertelu Prim. DI Dr. Andreas Doppelbauer, vedoucí neurologického oddělení zemské nemocnice v Mistelbachu

Organizace péče o pacienty s CMP v Kraji Vysočina – současný stav MUDr. Dušan Mach, náměstek pro léčebnou péči, zástupce ředitelky, Nemocnice Nové Město na Moravě

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprací v péči o pacienty s CMP prim. MUDr.Zdeněk Monhart,PhD a prim.MUDr.V. Kopecký