Gesundheit ohne Grenzen

Zasedání Lidské zdroje ve zdravotnictví

Dne 13. 12. 2013 se v rámci tematického okruhu 1 „Lidské zdroje ve zdravotnictví“ uskutečnila odborná konference.