Gesundheit ohne Grenzen

studijní cesta do Villachu a regionu Benátsko (Veneto)

Shrnutí společné odborné exkurze s projektovými partnery z Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje 5. – 7. 12. 2012

V rámci projektu „Zdraví bez hranic“ se ve dnech 5. – 7. 12. 2012 uskutečnila studijní cesta do Villachu a regionu Benátsko (Veneto). Podrobné shrnutí najdete zde.

 

Sanicademia

Sanicademia – Mezinárodní akademie dalšího vzdělávání pro zdravotnická povolání (EWIV) nabízí dlouhodobé vzdělávací programy zaměřené na témata budoucnosti, v nichž se stýká člověk, zdraví a životní prostředí. Vznikla jako výsledek mnohaleté intenzivní spolupráce italských regionů Friuli Venezia Giulia a Benátsko, Slovinska a rakouské spolkové země Korutany.

Akademie má hlavní sídlo ve Villachu a pobočky v Itálii a ve Slovinsku.

Jejím cílem je přeshraniční vzdělávání a praktický výcvik pracovníků a posilování osobních vazeb.

Dalšími stěžejními tématy jsou:

·         zlepšování jazykových kompetencí zdravotnických pracovníků

·         projektový management

·         management jakosti ve zdravotnictví

·         organizace kongresů

·         realizace projektů v oblasti obezitologie

 

Zdravotnictví v Itálii

Zdravotnictví je v Itálii financováno z daní. Není centrálně řízeno státem, ale spadá do kompetence jednotlivých regionů. Stát předává peníze přímo regionům. Každý region odpovídá autonomně za zdravotní péči poskytovanou svým obyvatelům a financuje nemocnice i lékaře v soukromých praxích z vlastního regionálního rozpočtu. „Praktičtí lékaři“ byli přejmenováni na „rodinné lékaře“ a musejí se nyní řídit regionálními rozpočtovými cíly.

 

CREMPE

Crempe je regionální koordinační orgán evropského projektového managementu regionu Benátsko. Tento orgán zajišťuje efektivní správu projektů EU. To zahrnuje kontaktní kancelář v Bruselu, regionální management a koordinační kancelář pro projekty EU, fakultní nemocnici ve Veroně a další regionální zdravotnické služby.

 

Projekt HoNCAB (Hospital Network for Care Across Borders)

Tento projekt má na nově vybudované síti evropských nemocnic otestovat budoucí aplikaci směrnice „o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči“ v praxi. Hlavními cíli tohoto pilotního projektu jsou analýza a srovnání nových zúčtovacích procesů, které budou zahrnovat hostující zahraniční pacienty, s již etablovanými procesy.

Region Benátsko i Dolnorakouský zdravotní a sociální fond [NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS)] se na tomto projektu podílí jako projektoví partneři.

 

Nemocnice dell’Angelo Mestre

Nemocnice dell’Angelo je největší nemocnicí regionu Benátsko. Nachází se v Mestre (městská část Benátek), má technicky nejpokročilejší zdravotnické vybavení v Itálii a je propagována jako jedna z nejmodernějších nemocnic v Evropě.

Nemocniční komplex projektoval mimo jiné Emilio Ambasz, architekt světové pověsti a průkopník trvale udržitelné architektury. Inovativní filozofie „kamufláže“, při které budova perfektně zapadá do okolní krajiny, se projevuje zejména velkou „plošinou“, na níž roste zeleň a pod níž se nachází příjem a servisní zařízení. Na této základně stojí šest podlaží, kde jsou umístěna jednotlivá nemocniční oddělení, která jsou na jižní straně zastíněna prosklenou frontou. Celý komplex je obklopen plochou zeleně o rozloze 117.600 m² (z celkové výměry 260.000 m²). V parku se nachází dva rybníky, které slouží i jako zásobárna vody pro případ požáru.

Nemocnice byla financována jako Public Privat Partnership (PPP). 50 % bylo uhrazeno z veřejných rozpočtů, 50 % ze soukromých zdrojů. O opravy a údržbu budovy, úklid, likvidaci odpadů, kuchyni/jídelnu pro zaměstnance a pacienty, nákupní možnosti a jiné služby se stará soukromá správcovská společnost. S touto společností byla uzavřena smlouva na 29 let.

Základní údaje:

Zřizovací náklady: cca 245 mil. € (zakázka vypsaná v celé EU)

20.000 přijatých pacientů / rok

8.000 chirurgických zákroků / rok

Cca 1700 zaměstnanců, z toho 200 lékařů

680 lůžek a 350 pokojů