Gesundheit ohne Grenzen

Aktivity

Tematický okruh Lidské zdroje ve zdravotnictví

Analýza současné situace a vyjasnění právních rámcových podmínek
Odvození doporučení pro další postup
Analýza trhu práce ve zdravotnictví

Tematický okruh Přeshraniční kooperace nemocnic

Analýza aktérů a institucí ve zdravotnictví
Analýza kooperačního potenciálu jednotlivých odborných oddělení
Strategie pro jednotlivé oblasti činnosti (na základě kooperačního potenciálu)
Výměna odborníků
Jazykové kurzy

Tematický okruh Demografická proměna a stárnutí

Analýza současné situace
Analýza kooperačního potenciálu
Vypracování návrhů řešení