Gesundheit ohne Grenzen

Na rozdíl od jiných evropských regionů, kde již existuje dlouhá tradice spolupráce ve zdravotnictví, jsou v příhraničním regionu Dolní Rakousko – ČR v této oblasti ještě rezervy. Zdravotnická zařízení představují v příhraničním regionu důležitý ekonomický faktor a přispívají k hospodářskému blahobytu obyvatel. Kooperativní komunikační struktura je základním předpokladem odstranění bariér. Projekt „Zdraví bez hranic“ proto přispěje k posílení přeshraniční integrace, protože v jeho rámci budou vybudovány struktury, které budou existovat dlouhodobě a budou integrovány do každodenní práce.

Vzniknou sítě propojených, přeshraničně spolupracujících institucí.

b-ass.org wish4book.com