Gesundheit ohne Grenzen

Údaje

Projektoví partneři

Vedoucí partner: NÖ Landeskliniken-Holding [Dolnorakouský holding zemských klinik]
Projektový partner 1: Weinviertel Management
Projektový partner 2: Jihomoravský kraj
Projektový partner 3: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Projektový partner 4: Kraj Vysočina

Doba trvání projektu

01.01.2012 – 31.03.2014

Projektový region

Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina

Cíle projektu

 • navázání na již existující výsledky projektu „Zdraví“
 • umožnění přímého seznámení odborníků na zdravotnictví z obou stran hranice / regionální výměny odborníků
 • zapojení zahraničních odborníků
 • překonání jazykové bariéry cílenými jazykovými kurzy v nemocnicích
 • diskuse o strategiích a analýzách lidských zdrojů ve zdravotnictví / o nedostatku odborných pracovníků
 • identifikace návrhů řešení v oblasti demografického vývoje / stárnutí obyvatelstva
 • vybudování dlouhodobé spolupráce ve zdravotnictví a rozvoj strategických možností dlouhodobé přeshraniční spolupráce nemocnic

Cílové skupiny projektu

 • obyvatelé příhraničí
 • celostátní a regionální organizace
 • místní zdravotnická zařízení
 • odborní zdravotničtí pracovníci
 • NÖ Landeskliniken-Holding [Dolnorakouský holding zemských klinik]
 • Jihomoravský kraj
 • Kraj Vysočina