Zdravi - Gesundheit

Aktivity

Projekt provede první kroky v oblasti přeshraničního zjišťování zdravotnických informací a spolupráce nemocnic a záchranných služeb. Bude dále podporovat výměnu informací a vědomostí a mj. i společné úpravy budoucí zdravotní péče v příhraničních oblastech.

Projekt má také synergie s jinými aktivitami (a jinými projekty) v programové oblasti.

  • Centrum jazykových kompetencí (SKZ): jazykové kurzy SKZ budou navštěvovat i účastníci projektu Zdraví. Účast pracovníků SKZ na setkáních projektových pracovních skupin, záznam termínů a vypracování příručního slovníčku
  • Save Regions: kooperace v oblasti záchranných služeb a právních podmínek
  • Healthacross: na české straně výměna mezi Jihomoravským a Jihočeským krajem

Politické setkání

11.05.2009, Zemský dům St. Pölten

Zemský radní Mag. W. Sobotka a krajský radní MUDr. O. Ryšavý

Zahajovací schůze

17.06.2009, Laa/Thaya

Kick-off
Kick-off-tisková konference

Program akce:

09:30

 

registrace

10:00

zahájení a přivítání – poslanec zemského sněmu a starosta Mag. Karl Wilfing

10:00

Projekt Zdraví-Gesundheit
Obsahy – cíle – partneři
MUDr. Oldřich Ryšavý – člen rady JmK
Mag. Elke Ledl – NÖGUS
Přeshraniční zdravotní péče v Euregiu Maas-Rhein
Brigitte van der Zanden

11:15

přestávka

11:45

pracovní skupiny a aktivity
epidemiologie – záchranné služby – nemocniční péče – propagace
Ing. Lucie Karpíšková, Jitka Pačinková
diskuse

13:00

závěr zahajovací schůze, občerstvení

Dne 17. června 2009 se v hotelu Therme Laa v Laa an der Thaya konala zahajovací schůze k projektu Zdraví. Zúčastnilo se jí 32 osob, členů řídící skupiny a pracovních skupin Epidemiologie, Nemocniční péče a Zdravotnická záchranná služba. Schůzi zahájili starosta města Laa Ing. Manfred Fass, starosta města Poysdorfu Mag. Karl Wilfing a radní Jihomoravského kraje pro zdravotnictví MUDr. Oldřich Ryšavý.

Mag. Elke Ledl představila projekt a poté následovala prezentace Brigitte van der Zanden, která pracuje v Euregiu Maas – Rhein a již delší dobu sbírá zkušenosti z přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví.

Po přestávce představily J. Pačinková, zástupkyně Weinviertel Management, a L. Karpíšková z Regionální rozvojové agentury jižní Moravy konkrétní obsah, cíle a výstupy projektu. Následovala otevřená diskuse. Schůzi zakončila tisková konference s 10 zástupci médií a 2 českými televizními týmy.

Schůzka pracovních skupin

23.09.2009, Laa/Thaya

Dne 23. září se v hotelu Therme Laa opět sešly všechny pracovní skupiny projektu.

Mag. E. Ledl, zastupující vedoucího partnera – Dolnorakouský Holding zemských nemocnic, přednesla přesnou strukturu projektu, úkoly jednotlivých pracovních skupin, další kroky projektu do konce roku 2009 a v první polovině 2010. Paní Brigitte van der Zanden pak představila praktický příklad z regionu Maas-Rhein, týkající se refundace nákladů. Dále se účastníci seznámili s propagací projektu (webová stránka, prospekty, newsletter).

Po přestávce diskutovali členové pracovních skupin odděleně o úkolech a cílech, kterých se mají v rámci projektu dosáhnout. Dohodli také termíny příštího jednání pracovních skupin.

Bilaterální seminář

01.06.2010, Hotel Celnice, Břeclav-Poštorná

Program:

09:30

 

Registrace

10:00

Zahájení a uvítání
MUDr. Oldrich Ryšavý, clen Rady JMK
LAbg. Bgm. Mag. Karl Wilfing

10:15

Projekt Zdraví - Aktuální situace v jednotlivých pracovních skupinách projektu
Úvod  -
Mag. Elke Ledl, NÖGUS
AG EP -
RNDr. Bohumil Pokorný, reditel Zdravotního ústavu Brno   
AG KK -
Mag. Elke Ledl, NÖGUS
AG RW -
Ing. Milan Klusák, MBA, reditel ZZS JMK

10:50

Projekt Sprach-Kompetenzzentrum - Synergien s projektem Zdraví
Mag. Ronald Kauper, Mag. Roman Vecerka

11:30

Coffee break

12:00

Predstavení projektu "healthacross"
Martin Weiland, Renate Burger, projektová kancelár Healthacross

12:20

Predstavení projektu "EUREX", Euregio Nisa
MUDr. Michal Havlícek

12:30

Diskuze

13:00

Briefing pro novináře

13:30

Ukoncení bilaterálního semináre, obcerstvení

Odborná exkurze Maas Rhein

V rámci EU projektu Zdraví se ve dnech 14. – 16. června 2010 konala odborná exkurze dolnorakouských a jihomoravských partnerů v euroregionu Maas Rhein. První den delegace navštívila záchrannou službu GHOR v Geleenu/Maastrichtu a seznámila se s přeshraniční spoluprací mezi Nizozemím, Německem a Belgií. Druhým bodem programu prvního dne byla infekce MRSA. Tomuto tématu byla věnována návštěva nemocnice Erkelenz (výuková nemocnice univerzity Aachen, Německo).
Druhý den odborné exkurze byla prezentována spolupráce mezi univerzitními klinikami v Maastrichtu (azM) a Aachen (UKA). Kromě toho byl představen projekt „Practical Therapy Center azM-UKA“. Obsahem projektu je přeshraniční léčba nádorových onemocnění pomocí terapie uhlíkovými ionty.Posledním bodem programu byla návštěva v organizaci EPECS, která se zabývá participací pacientů v Nizozemí i přeshraničně.

Česko-rakouská zdravotní služba

1500 jezdcu na horských kolech odstartovalo za extrémního horka 3. cervence v Šatove (CZ) poblíž Znojma na velice selektivní trati vedoucí i po rakouském území. Ceská státní záchranná služba poprvé prizvala ke spolupráci tým zdravotníku Cerveného kríže z Retzu. V soucasnosti se v rámci projektu EU vedou jednání o nadregionální kooperaci obou záchranných služeb.
Po úvodních jazykových kurzech a výmene ruzných seznamu vybavení a dokumentacních formuláru se budou od podzimu organizovat stáže zdravotníku a zdravotnic ve Znojme a v Retzu.
I pres jazykovou bariéru bylo na 50 ošetrení úcastníku cyklistického závodu provedeno profesionálne a v úzké spolupráci. Vedoucí lékar ZZS Dr. Arnošt Ružicka byl nadšený z bezproblémové spolupráce a kvalitních schopností všech zúcastnených zdravotníku. Walter Tobeiner a Michael Jurik (CK Retz) vyjádrili radost nad rychlou integrací do záchranného týmu. ,,Témer totožné vybavení a kvalifikace i prátelské prijetí do ceského týmu jsou základním kamenem budoucí spolupráce,“.

Walter Tobeiner
(vedoucí okresní pobocky CK)

Mezinárodní konference

25.05.2011, Thermenhotel Laa/Thaya

Program:

08:30

 

Registrace

09:00

Zahájení
Zástupce zemského hejtmana Dolního Rakouska Mag. Wolfgang Sobotka
MUDr. Oldřich Ryšavý, radní Jihomoravského kraje

09:30

Projekt Zdraví - přeshraniční integrovaná zdravotní péče Dolní Rakousko - jižní Morava
Mag. Elke Ledl, NÖGUS

09:45

Význam přeshraniční spolupráce pro budoucnost zdravotnictví v Evropě
Ministerský předseda Karl-Heinz Lambertz, prezidentt AEBR, (Belgie)

10:15

Práva pacientů v Evropě
Dr. Nicolas Decker, Kohl & Decker

10:45

Přestávka

11:15

Přeshraniční spolupráce v euroregionu Maas-Rhein a v Evropě
Prof. Dr. Jacques Scheres, Euroregion Maas-Rhein

11:45

Mobilita evropských pacientů
Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold, ředitel institutu pro pracovní a sociální právo při Univerzitě v Grazu, Rakousko

12:15

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji
MUDr. Oldřich Ryšavý, radní Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví

12:45

Přestávka

13:15

Síť lůžkových zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji
MUDr. Josef Drbal, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Brno

13:45

"Dobrý soused a přítel na dálku" - zkušenosti jedné přeshraniční traumatologické sítě
Rolf Egbering, Traumacentrum Enschede, Holandsko

14:15

Budoucí projekty v rámci Strategie Evropa 2020
Brigitte van der Zanden, Euregion Maas-Rhein

14:30

Ukončení konference
Oběd

Závěrečné setkání pracovních skupin

22.06.2011, Hotel Celnice, Břeclav-Poštorná

Program:

09:30

 

Registrace

10:00

Zahájení

10:00

Úvod a přehled o stavu projektu - Mag. Elke Ledl

10:15

Zpráva pracovní skupiny "Epidemiologie - přeshraniční zdravotní zpráva" - RNDr. Bohumil Pokorný

10:45

Zpráva pracovní skupiny "Přeshraniční nemocniční spolupráce" - Mag. (FH) Judith Willert

11:15

Zpráva pracovní skupiny "Záchranná služba" - Ing. Milan Klusák

11:45

Přeshraniční spolupráce v euroregionu Maas-Rhein a v Evropě
Prof. Dr. Jacques Scheres, Euroregion Maas-Rhein

11:45

Ukončení a společný oběd

 

Kdo má zájem je srdečně zván se této akce zúčastnit

b-ass.org wish4book.com