Zdravi - Gesundheit

Vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 a její přistoupení k Schengenské smlouvě v roce 2008 dává jihomoravskému a dolnorakouskému příhraničí řadu nových příležitostí a zároveň na ně klade nové požadavky. V plné míře to platí i pro sektor zdravotnictví. Teprve nyní lze rozvíjet přeshraniční spolupráci, která přinese prospěch obyvatelstvu regionu a posílí jeho ekonomiku.

b-ass.org wish4book.com