Zdravi - Gesundheit

Dolnorakouský Holding zemských nemocnic

www.lknoe.at

Weinviertel Management

www.euregio-weinviertel.org

Jihomoravský kraj

www.kr-jihomoravsky.cz

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

www.rrajm.cz

Evropská územní spolupráce

www.at-cz.eu

Oddělení regionální politiky

www.raumordnung-noe.at