Zdravi - Gesundheit

Pracovní Skupiny

Pro tento projekt byly založeny 4 pracovní skupiny, které se věnují specifickým cílům projektu:

 • Řídící skupina
 • Nemocniční péče
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Epidemiologie

Pracovní skupiny zodpovídají za přímé provádění všech projektových aktivit.

Členové pracovních skupin:

Řídící skupina

Mag. Elke Ledl Dolnorakouský Holding zemských nemocnic (NÖ LKH)
Mag. (FH) Judith Willert NÖ LKH
DI Hermann Hansy regionální manager NÖ, kancelár Weinviertel
Jitka Kössler Weinviertel Management
MUDr. Oldrich Ryšavý Jihomoravský kraj (JmK)
MUDr. Josef Drbal JmK
Veronika Kytnerová JmK
JUDr. Vladimír Gašpar Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRA JM)
Ing. Lucie Karpíšková RRA JM

Nemocniční péče

Brigitte van der Zanden EUREGIO Maas-Rhein
Prim. Dr. Anja Bayerl NÖ LKH
DI Jürgen Tiefenbacher NÖ LKH
MUDr. Miroslav Kavka nemocnice Znojmo
MUDr. Karol Križan nemocnice Znojmo
Mgr. Radovan Šoba nemocnice Znojmo
MUDr. Janka Bambasová nemocnice Breclav
MUDr. Olga Meštánková nemocnice Breclav

Zdravotnická záchranná služba

Markus Glanzer Rakouský cervený kríž
Harry Oberlerchner Rakouský cervený kríž
Walter Tobeiner Cervený kríž Retz
Bernhard Karl Cervený kríž Laa/Thaya
Ing. Milan Klusák ZZS JmK
JUDr. Petr Smejkal ZZS JmK
Ing. Nadežda Knezková ZZS JmK
MUDr. Hana Albrechtová ZZS JmK – Breclav
MUDr. Arnošt Ružicka ZZS JmK – Znojmo

Epidemiologie

DI Ines Grabner Rakouský spolkový zdravotnický ústav (ÖBIG)
DI Dr. Gerhard Fülöp Rakouský spolkový zdravotnický ústav (ÖBIG)
Mag. Christian Czirkovits Rakouský spolkový zdravotnický ústav (ÖBIG)
Dr. Alfred de Martin Úrad dolnorakouské zemské vlády
RNDr. Bohumil Pokorný Zdravotní ústav Brno
RNDr. Ivan Kolácný Zdravotní ústav Brno
RNDr. Vladimír Marek Zdravotní ústav Brno

Setkání pracovních skupin

Zdravotnická záchranná služba

25. 11. 2009 Znojmo

 • Všeobecné informace o obsahu práce ZZS JMK a RK NO
 • Schválení navrženého časového harmonogramu činností pracovní skupiny
 • Diskuze plánovaných výměnných stáží
 • Úkoly na příští jednání

12. 2. 2010 Tulln

 • Setkání vedoucích české a rakouské části pracovní skupiny
 • Prohlídka operačního střediska RK v Tullnu
 • Příprava březnového jednání pracovní skupiny

26. 3. 2010 Horn

 • Informace o spolupráci v oblasti ZZS na česko-německé a česko-polské hranici
 • Srovnání vybavení vozidel ZZS
 • Porovnání právní situace
 • Úkoly na příští jednání

31. 5. 2010 Znojmo

 • Informace o spolupráci v oblasti ZZS Korutany – Itálie
 • Dohoda o realizaci výměnných stáží na podzim 2010
 • Porovnán léčiv a jejich množství ve vozidlech ZZS
 • Úkoly na příští jednání

30.9.2010 Mistelbach

 • Upřesnění časového harmonogramu činností do konce projektu
 • Organizace výměnných stáží, které proběhnou v říjnu a listopadu 2010 
 • Příprava analýzy současného stavu poskytování přednemocniční neodkladné péče a s tím souvisejících právních norem
 • Úkoly na příští jednání

09.12.2010 Břeclav-Poštorná

 • Informace z jednání na MZ ČR ve věci prezidentské smlouvy k zajištění PNP mezi ČR a SRN
 • Vyhodnocení poznatků ze stáží na jedn. VS
 • Projednání analytické části koncepce přeshraniční spolupráce v oblasti PNP
 • Stanovení úkolů pro zpracování návrhové části koncepce přeshraniční spolupráce v oblasti PNP
 • Různé

Přeshraniční zdravotní zpráva

1.12. 2009 Brno

 • Upřesnění rozsahu zprávy – definice regionu
 • Stanovení rozsahu retrospektivy pro jednotlivé indikátory
 • Detailní odsouhlasení navržených indikátorů

9.2.2010 Wien

 • Závěrečná kontrola a odsouhlasení indikátorů
 • Koncepce a struktura zprávy
 • Harmonogram činnosti a důležité termíny

19. 5. 2010 Brno

 • Odsouhlasení rozsahu retrospektivy indikátorů
 • Stanovení základních pramenů dat
 • Definice jednotlivých determinantů
 • Úkoly na příští jednání

10. 8. 2010 Wien

 • Konečné rozhodnutí o podobě ukazatelů
 • Způsob vypracování zprávy
 • Další postup a časový harmonogram

19.11.2010 Brno

 •  Návrh na úpravu Úvodu celé studie a jednotlivých kapitol a podkapitol
 •  Detailní kontrola všech vypracovaných materiálů a oveření jejich vzájemné kompatibility
 •  Kontrola korektnosti použitých dat
 •  Rozdělení kompetencí při zpracování textové části celé studie
 •  Harmonogram dalších postupných kroků před finalizaci české a rakouské části studie

01.12.2010 Wien

Spolupráce nemocnic

18. 11. 2009 Laa an der Thaya

 • Časový harmonogram činnosti pracovní skupiny
 • Právní otázky
 • Diskuze
 • Úkoly na příští jednání

16. 2. 2010 Mistelbach

 • Schválení zápisu z minulého jednání pracovní skupiny
 • Aktuální situace v pracovní skupině – co je a co by mělo být hotovo
 • Katalog právních otázek
 • Pilotní projekt – ozařovací terapie
 • Plánovaná odborná exkurze do euroregionu Maas-Rhein
 • Příští jednání

26. 4. 2010 Krems

 • Návštěva nemocnice Krems a prohlídka radiologického oddělení
 • Plánování návštěvy nemocnice Znojmo

28. 6. 2010 Poysdorf

 • Schválení zápisu z minulého jednání pracovní skupiny
 • Zhodnocení proběhlé odborné exkurze do euroregionu Maas-Rhein
 • Prezentace rakouské části právní analýzy – Univ. Prof. Dr. Franz Marhold
 • Pilotní projekt – ozařovací terapie
 • Další kroky – příprava české části právní analýzy

08.11.2010 Poysdorf

 • Schválení zápisu z minulého jednání pracovní skupiny
 • Prezentace právního posudku - jižní Morava
 • Brožurka k přeshraničnímu zdravotnictví
 • Pilotní projekt "Radioterapie"
 • Další kroky