Zdravi - Gesundheit

Údaje

1. Partner

Vedoucí partner – Dolnorakouský Holding zemských nemocnic
Partner projektu 1 – Weinviertel Management
Partner projektu 2 – Jihomoravský kraj
Partner projektu 3 – Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

2. Trvání projektu

říjen 2008 – září 2011

3. Cíle

Projekt má obecné a specifické cíle.

Obecné cíle:

 • harmonizace zdravotnických systémů sousedních států EU
 • hledání synergií a tím lepšího využívání finančních prostředků obou zemí
 • spolupráce směřující k přeshraniční integrované zdravotní péči
 • definování společných kriterií kvality v oblasti nemocniční péče, záchranných služeb a zdravotnické administrativy
 • zlepšování komunikace obyvatelstva příhraničních oblastí

Specifické cíle:

 • zvyšování informovanosti o populaci v regionu
 • prevence ve smyslu zlepšování životních podmínek týkajících se životního prostředí a zdravotnictví
 • výměna epidemiologických dat
 • přeshraniční informování o aktuálních infekčních chorobách
 • možnosti spolupráce Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v radioterapeutické péči
 • rozšíření přeshraniční komunikace záchranných služeb Jižní Moravy a Dolního Rakouska