Zdravi - Gesundheit

Výchozí Situace

Už více než 10 let probíhá v rámci iniciativ Evropského společenství realizace přeshraničních projektů mezi jižní Moravou a rakouským regionem Weinviertel.
Zdravotní péče se však v současnosti ještě stále musí zastavit na hranici. To má na jedné straně nepříznivé dopady na optimální zabezpečení obyvatelstva v příhraničí a na druhé straně by některá zdravotnická zařízení byla přes hranici rychleji dostupná. Proto je vzhledem k sílícímu tlaku v oblasti nákladů velmi žádoucí sladit zdravotnické služby a zdravotní péči v přeshraničním měřítku a co nejlépe využívat synergie.

Pod titulem „Zdraví“ realizují rakouská spolková země Dolní Rakousko a Jihomoravský kraj přeshraniční projekt integrované zdravotní péče, který vytváří předpoklady pro možnou kooperaci a výměnu zkušeností s přesahem přes hranici. Myšlenka, která za ním stojí, spojuje dvě země a jejich regiony. Prioritními cíli projektu jsou úzká přeshraniční spolupráce, výměna znalostí a sladění rámcových podmínek ve zdravotnictví.